Fle­re let­te­re skadd da tu­rist­buss vel­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Fle­re per­soner ble let­te­re skadd da en buss som frak­tet ita­li­ens­ke tu­ris­ter tip­pet over på si­den på Hamarøy i Nord­land.

Po­li­ti­et i Nord­land opp­ly­ser at fem per­soner ble let­te­re skadd, og at to­talt ni per­soner ble frak­tet til lege­vak­ten på Hamarøy for sjekk. Res­ten ble frak­tet til et grende­hus i nær­he­ten.

Bus­sen frak­tet ita­li­ens­ke tu­ris­ter, og det var i alt 51 per­soner om bord, in­klu­dert sjå­fø­ren og en tolk.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om ulyk­ken på fyl­kes­vei 81 ved Els­bakk klok­ken 11.21 tirs­dag. Ulyk­ken skjed­de da bussjå­fø­ren for­søk­te å svin­ge unna en mø­ten­de laste­bil på en smal vei.

– Sjå­fø­ren har for­klart at han la seg ut til si­den, og at vei­skul­de­ren ga etter slik at bus­sen vel­tet, sier ope­ra­sjons­le­der Ina Sel­fors hos po­li­ti­et i Nord­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.