Null trekk med åtte fug­ler i vif­ta

Kjøtt­meis er in­gen ty­pisk trekk­fugl. Li­ke­vel la de seg midt i trek­ken fra kjøk­ken­vif­ta.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Det var fugle­kvit­ter på kjøk­ke­net da vi lag­de mid­dag, for­tel­ler To­bias Al­næs Ho­ven fra Kris­tian­sand.

Sam­men med fa­mi­li­en fe­rie­rer han i hyt­ta på Skå­bu i Gud­brands­da­len.

Da de i hel­ga skul­le skru på vif­ta un­der mid­dags­la­ging, var av­su­get lik null og niks.

Kan­skje ikke så rart: Åtte små fjær­kled­de lå i rei­ret, ret­te­re sagt røret, og trod­de ikke de gjor­de en flue for­tred.

Ba­re «kjøtt­huer» vel­ger å an­ret­te bo­lig inni av­su­get til ei kjøk­ken­vif­te, men den­ne gang var det alt­så kjøtt­mei­ser.

Etter å ha lo­ka­li­sert og fo­to­gra­fert «problemet» ble meise­fa­mi­li­en fre­det og stikkon­tak­ten truk­ket ut i på­ven­te av ut­flyt­ting.

Om­si­der er fugle­bar­na fløy­et. De kom seg ut sam­me vei som for­eld­re­ne tok seg inn.

– I går (tirs­dag, journ.anm.) mer­ket vi at det ble stil­le fra vif­ta. Så kik­ket vi inn fra ut­si­den og så at det var tomt i rei­ret, for­tel­ler To­bias.

Det er ikke førs­te gang hytte­ei­er­ne ufri­vil­lig har til­budt en lun reir­plass til gle­de for en fugle­fa­mi­lie i Gud­brands­da­len.

Det skjer når de glem­mer å mon­te­re net­ting på ut­si­den. Og straffen er noen da­ger med mid­dags­lukt i hyt­ta.

FOTO: PRIVAT

To­bias Al­næs Ho­ven uten­for hyt­ta og ven­ti­len der kjøtt­mei­se­ne kom seg inn, og til slutt ut.

FOTO: TO­BIAS AL­NÆS HO­VEN

Bil­det er tatt inn gjen­nom ven­ti­la­sjons­rø­rer fra ut­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.