Ja­gu­ar-pri­sen litt mer «fol­ke­lig»

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Ja­gu­ar F-type er ikke bi­ler du mø­ter dag­lig. Til det er den for eks­klu­siv for nord­menn flest. Med en start­pris på over en mil­lion kro­ner. Men til høs­ten skal pri­sen bli mer fol­ke­lig, om man kan bru­ke et slikt ut­trykk. Uan­sett, pri­sen går iføl­ge nett­ste­det broom.no ned med rundt 240.000 kro­ner. Det skyl­des at sports­bi­len fra Ja­gu­ar kom­mer med ny og mind­re mo­tor, noe som be­tyr so­lid pris­kutt. Med 2-li­ters ben­sin­mo­tor på 300 heste­kref­ter, star­ter nem­lig F-type Cou­pe på 778.900 kro­ner, hele 240.000 kro­ner ned i for­hold til «ri­me­ligs­te» F-type i dag. Og den blir in­gen sin­ke, den hel­ler. Med den­ne mo­to­ren går bi­len fra 0-100 km/t på 5,7 se­kun­der, mot 5,3 se­kun­der for 340-hes­te­ren. Også for­bru­ket går ned fra 0,84 til 0,72 li­ter/mil på blan­det kjø­ring.

FOTO: JA­GU­AR

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.