Mer suv fra Re­nault

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Re­nault er på full fart inn i mar­ke­det for mel­lom­sto­re suv-er med sin nye Kole­os. Fra før av har de kom­pakt-su­ven Cap­tur og den mel­lom­sto­re Kad­jar. Iføl­ge nett­ste­det bil­nor­ge.no pro­du­se­res bi­len ved Re­nault-Nis­san- al­li­an­sens an­legg i Busan, Sør-ko­rea, hvor den har vært på mar­ke­det et års tid som Sam­sung QM6. Kole­os le­ve­res med to al­ter­na­ti­ve die­sel­mo­to­rer – en 1,6-li­ter med 130 hes­ter samt en 2,0-li­ter med 177 hk. Først­nevn­te le­ve­res i Nor­ge kun i kom­bi­na­sjon med ma­nu­ell gir­kas­se og for­hjuls­drift, mens to­li­te­ren kom­bi­ne­res med auto­mat (CVT) og fire­hjuls­drift. Bil­ligs­te ut­ga­ve med for­hjuls­trekk er pri­set til svært sym­pa­tis­ke 365.000 kro­ner. I Nor­ge er det man­ge som øns­ker fire­hjuls­drift med auto­mat­gir, og da går pri­sen opp i kr 540.000.

FOTO: RE­NAULT

Nye Re­naualt Kole­os går inn i mar­ke­det for mel­lom­sto­re suv-er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.