Pass på far­ten med til­hen­ger

Faedrelandsvennen - - MOTOR - CAMILLA FLAATTEN

Kjø­rer du for fort med til­hen­ger, kan det re­sul­te­re i at du mis­ter lap­pen. Det fin­nes en maks­gren­se for fart med til­hen­ger, så du må ikke se deg blind på has­tig­he­ten på mo­tor­vei­en.

Det er ikke lov til å kjø­re i mer enn 80 kilo­me­ter i ti­men med en til­hen­ger med brem­ser. Alt­så, har til­hen­ge­ren brem­ser og en kjø­rer i 100 km/t i 100-so­nen, blir en bøte­lagt som om en kjør­te 100 km/t i 80-sone, iføl­ge po­li­ti­et. Hvis du kjø­rer i 100 km/t i 100-sone med til­hen­ger uten brem­ser, ry­ker fø­rer­kor­tet.

Er farts­gren­sen 60 kilo­me­ter el­ler la­ve­re lig­ger bo­ten på 2050 kro­ner ved 10 kilo­me­ters over­tre­del­se.

FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

Kan du alt om farts­gren­ser når du kjø­rer med til­hen­ger?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.