4 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Sarah Elise Smith

Sø­ren­sen, Kris­tian­sand. Sarah Elise fyl­ler 4 år i dag 13. juli. En­de­lig er da­gen her, det­te har du ven­tet len­ge på. Du er ver­dens bes­te jen­te og vi er så ube­skri­ve­lig glad i deg. Klem­mer fra pap­pa, mam­ma, Ida og Chris­top­her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.