Jag­land sam­men­lig­ner Liu med Os­sietz­ky

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det er trist å no­te­re seg at Liu Xia­o­bo er den and­re i hele no­bel­his­to­ri­en som ikke har kun­net mot­ta pri­sen for­di han døde i feng­sel, sier Thor­bjørn Jag­land.

Thor­bjørn Jag­land, som le­det No­bel­ko­mi­te­en da Liu Xia­o­bo fikk freds­pri­sen, sier til NTB at Liu had­de en stå­en­de in­vi­ta­sjon om å kom­me til Nor­ge og mot­ta den.

– Det er trist å no­te­re seg at han er den and­re i hele no­bel­his­to­ri­en som ikke har kun­net mot­ta pri­sen for­di han døde i feng­sel, sier Jag­land.

Den for­ri­ge var den tys­ke pa­si­fis­ten Carl von Os­sietz­ky, som døde på syke­hus un­der na­zis­te­ne i 1938.

– Liu Xia­o­bo var en mann som kjem­pet for men­neske­ret­tig­he­ter med fre­de­li­ge mid­ler og No­bel­ko­mi­te­en øns­ket å un­der­stre­ke at kam­pen for men­neske­ret­tig­he­ter er en vik­tig del av kam­pen for fred, sier Jag­land.

NTB

FOTO: NTB SCANPIX

Thor­bjørn Jag­land le­det No­bel­ko­mi­te­en da Liu Xia­o­bo vant freds­pri­sen i 2010. Her er han foran et bil­de av Xia­o­bo un­der se­re­mo­ni­en i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.