Ti kyr ble kutt­ska­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ti kyr i Valdres har fått på­ført lan­ge dype kutt. Ei ku må am­pu­te­re ha­len som føl­ge av ska­de­ne. Bon­den vet ikke hva som har skjedd og har an­meldt sa­ken.

Det er ukjent hvor­dan dy­re­ne har fått ska­de­ne, og om det er snakk om dyre­mis­hand­ling. Ska­de­ne er like, og no­en av kut­te­ne er mel- lom 10–12 centi­me­ter dype, mel­der Opp­land Ar­bei­der­blad.

Bon­den Em­brik Før fra Vest­re Sl­id­re ei­er dy­re­ne og er for­tvi­let over ska­de­ne. Han sier at det er fi­re kyr det har gått verst ut­over. En av dem måt­te am­pu­te­re ha­len.

– Den blød­de fra sto­re sår, og etter at dyr­le­gen had­de sett på hen­ne ble det fast­slått at hale­bei­net var knust, for­tel­ler Før til avi­sen. Han vil an­mel­de for­hol­det.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.