Hval­ma­ge sjek­kes for plast

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En hval ble fun­net stran­det ved Run­de tirs­dag. Tors­dag un­der­søk­te bio­lo­ger om plast i mage­sek­ken kan være døds­år­sak.

En nebb­hval ble fun­net død på War­hol­men i nær­he­ten av Run­de Miljø­sen­ter i Mø­re og Roms­dal tirs­dag. Tors­dag ble hva­len åp­net og mage­inn­hol­det skal un- der­sø­kes for å fin­ne ut om plast i mage­sek­ken kan være en mu­lig døds­år­sak.

Nebb­hva­len er nær slekt­ning til gåse­nebb­hva­len som ble fun­net på So­tra med 29 plast­po­ser i ma­gen i ja­nu­ar. Den syke hva­len måt­te da av­li­ves som føl­ge av det­te. Plast­for­søp­ling i ha­vet fikk mye opp­merk­som­het i Nor­ge da sa­ken ble kjent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.