EU tar Po­len til ret­ten for å stan­se hogst av ur­skog

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Eu-kom­mi­sjo­nen brin­ger Po­len inn for Eu-dom­sto­len med krav om umid­del­bar stans i hog­sten i Bialow­ieza-sko­gen, en av Euro­pas sis­te gjen­væ­ren­de ur­sko­ger.

FOTO: NTB SCANPIX

Miljø­ak­ti­vis­ter de­mon­stre­rer for vern av Bialow­ieza-sko­gen i Po­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.