For­eld­re får tvil­lin­ger til­ba­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Et for­eldre­par som ble fra­tatt et tvil­ling­par av barne­ver­net da bar­na var tre må­ne­der gam­le, får nå bar­na til­ba­ke etter en dom i Gu­la­ting lag­manns­rett.

Lag­manns­ret­ten me­ner det ikke er sann­syn­lig at tvil­ling­pa­ret ble fille­ris­tet, noe som var be­grun­nel­sen for at de bio­lo­gis­ke for­eld­re­ne ble fra­tatt bar­na. Ret­ten ber om at bar­na nå flyt­tes til­ba­ke til de bio­lo­gis­ke for­eld­re­ne så fort som mu­lig, skri­ver Ber­gens Ti­den­de

For­eld­re­ne har hele ti­den nek­tet for å ha ska­det bar­na, som ble tatt av barne­ver­net da de var tre må­ne­der gam­le. Det er over tre år si­den de ble plas­sert i be­red­skaps­hjem og der­et­ter fos­ter­hjem.

Stri­den har stått om bar­na ble fille­ris­tet el­ler om de had­de blød­nin­ger i ho­det av and­re år­sa­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.