FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Even Øgrey Brands­dal

● Al­der: 38

● Si­vil sta­tus: Gift med Aud­hill Brands­dal. Tre barn: Le­on, Max og Sam.

● Job­ber som: Start-di­rek­tør

● Ak­tu­ell: Etter å ha vært ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på opp­si­gel­se i IK Start har Even Øgrey Brands­dal fått ny giv og nye opp­ga­ver som på­trop­pen­de leder av Starts nye topp­fot­ball­sat­sing, Start En Drøm AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.