FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Do­nald Trump jr.

● Født i 1977 som sønn av Iva­na og Do­nald Trump. Gift med mo­del­len Va­nes­sa Trump, som har dans­ke aner.

● I lik­het med fa­ren og lille­søs­ter Ivan­ka Trump er han ut­dan­net fra det pre­sti­sje­tun­ge be­drifts­uni­ver­si­te­tet Whar­ton.

● Si­den ja­nu­ar di­rek­tør i fa­mi­lie­fir­ma­et The Trump Or­ga­niza­tion.

● Ak­tiv je­ger og med­lem av vå­penlobby­or­ga­ni­sa­sjo­nen NRA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.