Frp er san­ne­leg eit par­ti for dei rike!

Faedrelandsvennen - - MENING - Sver­re Ope­dal

Ar­ne Sol­lie av­slø­rer seg i kom­men­tar til meg den 06.07.17. Når Frp de­lar ut så man­ge pen­gar til dei rike, er det prov i masse­vis.

●● Skatte­let­te i mil­lio­nar til dei rike, mens dei mind­re vel­ha­van­de får no­kre hundre­lap­par. Frp er kort og godt av­slørt. USA ser ut til vera par­ti­ets po­li­tis­ke og øko­no­mis­ke mo­dell, og parti­folk rei­ser hyp­pig dit for å lære, ikkje minst blant te-par­ty folk og yt­ter­leg­gå­an­de re­pub­li­ka­na­rar. Pre­si­dent Do­nald Trump er man­ge-mil­li­ar­dær, men ligg li­ke­vel som nr. 324 ut i rek­ka. Mil­li­ar­dæ­rar I USA kan kjø­pe seg po­li­tisk makt med pen­gar. Flei­re i Trumps stab er mil­li­ar­dæ­rar.

Då euro­pea­rar flyt­ta til Ame­ri­ka, tok lan­det, jaga vekk og skaut ur­fol­ket og frot­sa i na­tur­res­sur­ser som no snart er borte iføl­ge USA- Prof. Geir Lunde­stad.

Kvi­for så my­kje prat om USA? Jau, for­di Noreg er langt fat­ti­ga­re med våre fjell og stein­røy­sar, og kan ikkje sa­man­lik­ne oss med USA. Noreg kan ber­re sa­man­lik­ne seg med Noreg. Frp har tab­ba seg ut med Usa-mo­del­len sin!

I skri­van­de stund ser det ut til at Frps-fiskeri­mi­nis­ter Per Sandberg vil pri­va­ti­se­re dei rike nors­ke fiske­res­sur­sa­ne i Noreg, alt det­te som høy­rer til Det Nors­ke Folk gjen­nom all tid. Han vil rett og slett gi fiske­res­sur­sa­ne til no­kre få rike fiske-ba­ro­nar. Her ser vi på ny ei stygg prio­ri­te­ring av dei rike.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.