FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

«Nat­ta Pap­pa Hen­ta Oss»

● Do­ku­men­tar­film om Stef­fan Strand­bergs opp­vekst i Kristiansand på 70-tal­let, og sommeren 1980.

● Be­står av både gjen­skap­te sce­ner, ani­mer­te se­kven­ser, samt still­bil­der og ar­kiv­klipp fra 70-tal­lets Kristiansand.

● Pro­duk­sjons­sel­skap: In­die Film AS

● Pro­du­sent: Car­s­ten Aa­non­sen

● Ma­nus og regi: Stef­fan Strand­berg

● Nor­ges­pre­miere: 27. ok­to­ber.

● Har iføl­ge IMDB et bud­sjett på rundt 14 mil­lio­ner kro­ner, noe som gjør fil­men til en av Nor­ges dy­res­te do­ku­men­ta­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.