Grate­ful De­ad-film 40 år. Fei­res også i Nor­ge

Faedrelandsvennen - - KULTUR - NTB

Ori­gi­nal­scene­tep­pet fra Win­ter­land Ball­room i San Fran­cis­co vil være på plass når 40-års­ju­bi­le­et for «The Grate­ful De­ad Mo­vie» fei­res i Oslo i sep­tem­ber.

Det skjer i Oslo Kon­sert­hus, som sier seg å by på enes­te vis­ning av 1977-fil­men uten­for USA i an­led­ning ju­bi­le­et.

Bandsjef Jer­ry Gar­cia had­de selv regi på «The Grate­ful De­ad Mo­vie», som alt­så be­står av opp­tak fra det le­gen­da­ris­ke ban­dets fem spille­kvel­der på Win­ter­land i ok­to­ber 1974. Den vi­ser også litt av det blomst­ren­de fan­mil­jø­et av så­kal­te «de­ad­heads».

Mi­nido­ku­men­ta­ren om The Grate­ful De­ad-kon­ser­ten på Cor­nell-uni­ver­si­te­tet i 1977, vi­ses i Lil­le Sal 26. sep­tem­ber. Det lo­ves vi­de­re en ut­stil­ling av Grate­ful De­ad-ef­fek­ter, fra pla­ka­ter og gull­pla­ter til det som ka­rak­te­ri­se­res som flot­te De­ad-ob­jek­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.