Viss­te ikke at Sty­les var kjent

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

●● Re­gis­sø­ren Chris­top­her No­lan sier han ikke viss­te hvor kjent Har­ry Sty­les (23) var før han ga ham en rol­le i sin nye krigs­film «Dun­kirk».

– Dat­te­ren min had­de rik­tig­nok snak­ket om ham, men jeg var egent­lig ikke klar over det. Jeg ga Har­ry rol­len for­di han pas­set helt per­fekt og for­tjen­te å være med, sier re­gis­sø­ren om det tid­li­ge­re bri­tis­ke One Di­rec­tion-med­lem­met.

Sty­les spil­ler en bri­tisk sol­dat i No­lans thril­ler om eva­ku­e­rin­gen av hundre­tu­se­ner av al­li­er­te sol­da­ter fra Dun­kirk i Frank­ri­ke i 1940.

Norsk pre­miere 19. juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.