FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

Jorann Eli­sa­beth Hø­ge­tveit Ols­son, Kristiansand. Vår flot­te, om­sorgs­ful­le mor­mor, far­mor, svi­ger­mor, mam­ma og ek­te­fel­le gra­tu­le­res med da­gen fra hele ska­ren din. Du er fa­mi­li­ens midt­punkt og gle­des­spre­der og vi ser fram til å fei­re deg i fjell­hei­men

11 år

Sand­ra Baard­sen, Vennesla. Vi vil gra­tu­le­re vår kjæ­re Sand­ra som fyl­ler 11 år 14. juli. Øns­ker deg alt godt for da­gen og gle­der oss til å fei­re deg. Kjem­pe glad i deg. Klem fra Eli­sa­beth, Caro­li­ne, Chris­tof­fer, mam­ma og pap­pa.

9 år

An­na Mathea Kul­torp, Kristiansand. Hipp hipp hur­ra for ver­dens bes­te An­na, som har fyl­ler ni år i dag! Hå­per du får en fan­tas­tisk dag! Jeg er su­per­glad i deg! Stor burs­dags­klem fra mam­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.