10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

14. JULI 2007

●● Åtte av ti sør­len­din­ger tror sola gir oss hud­kreft. Li­ke­vel vil vi sole oss enda mer i år enn i fjor. – Det er gans­ke over­ras­ken­de at folk tar sjan­sen, me­ner Sver­re Steins­våg, av­de­lings­over­lege ved Øre-nese­hals-av­de­lin­gen ved Sør­lan­dets Syke­hus Kris­tian­san sand. Syn­no­va­te MMIS lands­om­fat­ten­de spørre­un­der­sø­kel­se for­tel­ler at åtte av ti spur­te er klar over kreft­fa­ren ved so­ling. Men 13 pro­sent av sør­len­din­ge­ne sva­rer at de vil sole seg enda mer i år, tr trass i den­ne kunn­ska­pen. Pri­vat­prak­ti­ser se­ren­de hud­lege Paul Ot­to John­sen er også bek be­kym­ret. – 60 pro­sent av pa­si­en­te­ne vi be­hand hand­ler dag­lig er ska­det av sol­strå­ler, man­ge av dis dis­se er kreft­pa­si­en­ter. Det er ty­de­lig at det trengs mer in­for­ma­sjon, sier John­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.