25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

14. JULI 1992

●● Histo­ri­ens førs­te Quart-fes­ti­val kom søn­dag kveld i mål med mu­si­kalsk mang­fold, men va­rie­ren­de pub­li­kums­opp­slut­ning. To­talt gjes­tet om­kring 2500 men­nes­ker fes­ti­va­len, som bød på alt fra folke­mu­sikk til en­gelsk pop pop-rock av den mer eks­pe­ri­men­tel­le sort­en. Opp­slut­nin­gen om fes­ti­va­lens kon­ser­ter spen­te fra la­ber til «stin­ne brak­ker» i føl­ge fes­ti­val­ge­ne­ral og kul­tur­kon­su­lent i Kristiansand kom­mu­ne, Tor­leif «Tof­fen» Gun­der­sen. – Men hvor man­ge til­rei­sen­de kom­mer til en så uens­artet fes­ti­val? – En hel haug. Jeg er sik­ker på at vi had­de nær­me­re hund­re gjes­ter uten­bys fra, sier han. – Kar­de­mom­me by er vel og bra, men Krist tian­sand må pro­fi­le­res med mer enn den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.