QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. I hvil­ket lag­spill på is­bane har ikke mål­vak­ten køl­le?

2. Hvem skrev «Nils Hol­gers­sons for­un­der­li­ge rei­se gjen­nom Sve­ri­ge»?

3. Hva er Dan­marks øst­ligs­te punkt?

4. Hvem ble for­vist til øya El­ba i 1814-1815?

5. Hva slags mat er frans­ke an­douil­let­te?

6. Hvil­ken for­fat­ter fra Åle­sund de­bu­ter­te med spen­nings­ro­ma­nen «Hexa­gon» i 1991 og ga ut én ro­man i året fram til 2001?

7. Hva er en geit­hams?

8. Hvil­ken av Pink Floyds pla­ter er fra 1973 og har solgt mer enn ”The Wall” på ver­dens­ba­sis?

9. Når var vi­king­ti­den?

10. Hva slags bil er Pel­le Po­liti­bil?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.