Froo­me mis­tet le­der­trøy­en da Bar­det vant

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Frans­ke Ro­main Bar­det vant den 12. etap­pen av Tour de Fran­ce. Chris Froo­me fikk det tungt helt på tam­pen og mis­tet le­der­trøy­en til Fa­bio Aru.

Ag2r-stjer­nen Bar­det var ster­kest av alle i den brat­te av­slut­nin­gen. Han krys­set mål­stre­ken to se­kun­der foran co­lom­bi­ans­ke Rigo­ber­to Urán og ita­li­ens­ke Aru.

Chris Froo­me så ut til å ha full kon­troll, men da det skul­le av­gjø­res tap­te bri­ten ver­di- ful­le se­kun­der. Han var 21 se­kun­der bak Bar­det i mål, men mis­tet trøy­en til Aru (Asta­na). Sist­nevn­te er nå seks se­kun­der foran Froo­me i sam­men­dra­get. Froo­me tap­te også tid til ryt­te­re som Uran og Da­ni­el Mar­tin.

Den co­lom­bi­ans­ke stjer­nen Nai­ro Quin­ta­na ble over­ras­ken­de hek­tet av to­get med fa­vo­rit­ter over en mil før mål. Mo­vis­tar­kap­tei­nens håp om å kjem­pe om sam­men­lagt­sei­e­ren er etter alle sole­mer­ker over. Det sam­me gjel­der dans­ke Ja­kob Fugl­sang, og Asta­na-ryt­te­ren Al­ber­to Conta­dor måt­te ka­pi­tu­le­re en halv mil før mål.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.