Som­mer.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - KA­REN KRIS­TI­NE BLÅGESTAD

Det er som­mer og man blir bed­re kjent med na­bo­ene. Sukk. Alle er ute og klip­per ple­ner, skjæ­rer ro­ser og lu­ker bed. Sukk. Van­ner. Sukk. Pus­ser syk­kel og ma­ler gjer­der og spy­ler gårds­plas­sen. Skval­der­kål. Dob­belt­sukk. Det er se­song for fei­der om trær og høy­der og ut­sikt og inn­sikt. El­ler du har en skjønn nabo, sånn som jeg har, sånn som alle skul­le hatt. Som ikke kjef­ter og smel­ler, men som ten­ker litt sør­landsk at det fin­nes and­re må­ter å si fra på. Som leg­ger kort i post­kas­sen vår med bloms­ter på og tak­ker vel­dig for at vi trim­met hek­ken. Sukk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.