MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT 1. Rund­kast 4. As­ke 6. Fase 7. Tone 8. Le­ge 9. Klok­ke 10. Dyr 12. Kvinne­navn LODDRETT 1. Fottøy 2. Org. 3. Ar­ve 4. Plagg 5. Skrem­me 11. Ra­don

Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT 1. Dress 4. Kro 6. Do 7. KS 8. Dr 9. St 10. Kue 12. La­ken LODDRETT 1. Dad­del 2. Er 3. Sis­ten 4. Kork 5. Ok­se 11. UK

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.