1. PLASS

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Jar­le Kvam

Bil­det er tatt i 24. sep­tem­ber 2016 ute i Ra­et Na­sjo­nal­park.

Det er ikke så mye å si om bil­det, an­net enn at det er et av de vak­res­te ste­de­ne i na­sjo­nal­par­ken, og den mar­kan­te stei­nen i for­grun­nen gir as­so­sia­sjo­ner om for­dums dyre­liv.den sy­nes og sy­nes ikke, alt etter hvor­dan rulle­stei­nen flyt­ter på seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.