5. plass

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Carl Erik Ki­lan­der

Det­te bil­det ble tatt fra Skjern­øys vest­side over Ei­ge­lands­skjæ­re­ne mot Ry­vin­gen un­der et storm­vær tid­lig i ja­nu­ar for et par år si­den. Det­te om­rå­det lig­ger åpent for mye uvær, noe som gir en spe­si­ell ram­me rundt den­ne de­len av Sør­lan­dets kyst­land­skap, ikke minst vin­ters­tid. Bilde­data: Ni­kon D800, 80-400mm ob­jek­tiv inn­stilt på 230mm brenn­vid­de, f11, 1/1600 sek., ISO 400.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.