FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Slik er kva­li­te­ten på bade­van­net

Stam­pa:

By­stran­da:

Gra­va­ne v/hart­manns Bryg­ge:

God. 0 TTKB* God. 20 TTKB.

God. 20 TTKB.

● God. 20 TTKB.

● Bade­vanns­prø­ve­ne er fra 10.07.17.

Tret­jønn:

● *TTKB er mål for fe­kal for­urens­ning fra men­nes­ker og dyr.

● 0 - 100 TTKB: God! 101 - 1000 TTKB: Ak­sep­ta­bel - mind­re god. Over 1000 TTKB: Ikke ak­sep­ta­bel!

Vann­tem­pe­ra­tu­rer i Ag­der

● Aust-ag­der opp­le­ver fi­ne­re vær enn Vest-ag­der, og høy­ere vann­tem­pe­ra­tu­rer.

Aust-ag­der:

● Ni­d­elv cam­ping, Arendal: 20°. Målt tors­dag kl 9.

● Ag­der Ma­ri­na, Lyng­ør­fjor­den, Tvede­strand: 17°. Målt fre­dag kl 9.

● Ise­fjær­lei­ren Na­tu­rist­sen­ter, Lil­le­sand:18°. Målt ons­dag kl 13.

● Strand Ho­tell Fe­vik, Grim­stad: 16°. Målt tors­dag kl 9.

● Sør­lan­det Fe­rie­sen­ter, Ri­sør: 16°. Målt tors­dag kl 9.

Vest-ag­der:

● Far­sund Re­sort, Bjørne­våg, Far­sund: 14°. Målt fre­dag kl 7.

● Kristiansand Fe­rie­sen­ter, Dvergs­nestan­gen, Kristiansand: 13°. Målt tors­dag kl 7.

● Ro­lig­he­den cam­ping (Bertes­buk­ta): 16,5. Målt fre­dag.

● Stam­pa (fersk­vann): 19 gra­der. Målt tors­dag.

● Kil­de: Yr.no

På bade­an­leg­ge­ne:

● Aqua­ra­ma: 34°

● Bade­lan­det i Dyre­par­ken: 25° - 37°

● Sør­lands­ba­det: 27° - 31° in­ne, 26° - 28° ute

FOTO: KRIS­TIN OLSEN

Ko­ser seg in­ne: Fra venst­re: pap­pa Erik Hvid­sten, Ber­ti­ne (2), Mat­tis (10), Mil­le So­fie (6) og Mik­kel (14).

FOTO: KRIS­TIN OLSEN

Kris­tin Mong­stad (23), Kris­ti­ne Tys­land (24) og An­ne Marie Ber­gum (23) på by­stran­da.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ju­lia Kubo­va bor på Dvergs­nestan­gen og ba­der ofte i sjø­en. Hen­nes førs­te bad var al­le­re­de i juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.