Selv­mord, selv­mords­tan­ker og selv­ska­ding blant barn

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Blant jen­ter i Nor­ge er det over ni tu­sen selv­mords­for­søk hvert år, mens det er fire tu­sen gut­ter som prø­ver å ta sitt eget liv.

● Nes­ten 1/3 av alle barn og unge for­tel­ler at de har hatt selv­mords­tan­ker.

● En av ti ung­dom­mer har for­søkt å ska­de seg selv, og ofte er det in­gen and­re som vet om det. KILDE: NHI.NO (NORSK HELSE­IN­FOR­MA­TIKK)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.