Brann i Arendal

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

Det brant i en ga­ra­sje ved Strøms­bu gård i Arendal søn­dag mor­gen.

Brann­ve­se­net meld­te litt over klok­ka 08 om åpne flam­mer på ste­det, og klok­ka 08.50 kom ny mel­ding om at alt var un­der kon­troll. In­gen per­soner ble ska­det i bran­nen.

– Bran­nen har star­tet ved ga­ra­sjen. Det er et fritts­tå­en­de bygg, og det er bare det som har brent. Med tan­ke på alle verne­ver­di­ge bygg i nær­he­ten gikk det­te så bra som det kun­ne, sier Ru­ne Vrå­dal Paul­sen, vakt­ha­ven­de brann­sjef ved Øst­re Ag­der brann­ve­sen.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Brann­ve­se­net ryk­ket ut til brann i en ga­ra­sje søn­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.