Ga­ra­sje­brann i Vennesla

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det brant lør­dag kveld i en ga­ra­sje på Troll­dals­hei i Vennesla.

110-sen­tra­len meld­te om bran­nen klok­ka 21.38, og røy­ken var syn­lig langt ut­over byg­da.

– Vi fikk mel­ding om gress­brann, som vis­te seg å være brann i en ga­ra­sje. Det var god fyr i byg­nin­gen da vi kom fram, sier Dag Sø­ren­sen, ut­ryk­nings­le­der fra Kris­tian­sands­re­gio­nen brann og red­ning sta­sjon Vennesla.

Klok­ka 22.33 meld­te 110-sen­tra­len at brann­ve­se­net had­de kon­troll.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Det brant i ta­ket på byg­nin­gen da Fædre­lands­ven­nen kom på ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.