Sju­åring hen­tet ut av kirke­asyl

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ei sju år gam­mel jen­te som har sit­tet i kirke­asyl sam­men med sin mor i Spjel­ka­vik si­den fe­bru­ar, ble hen­tet ut fre­dag og er gjen­for­ent med sin bri­tis­ke far.

– Fre­dag mor­gen var nams­man­nen og barne­verns­tje­nes­ten in­ne i kir­ken og fikk hen­tet ut jen­ta, sam­men med mo­ren. Fa­ren lan­det lør­dag på Vi­gra fly­plass, og far og dat­ter er lyk­ke­lig gjen­for­ent, sier fa- rens ad­vo­kat Sol El­den til Dag­bla­det.

Oslo ting­rett, Bor­gar­ting lag­manns­rett og Høy­este­rett har be­stemt at jen­ta og hen­nes to brød­re skal til­bake­fø­res til bar­nas bri­tis­ke far på den spans­ke øya Mallor­ca. Da barne­ver­net i Åle­sund hen­tet jen­tas to brød­re på sko­len, flyk­tet mo­ren med dat­te­ren til Spjel­ka­vik kir­ke.

– Jeg er svært skuf­fet, for­tvi­let, skremt og sjok­kert over at nors­ke in­stan­ser ik­ke har tatt hen­syn til bar­nas bes­te, sier mo­ren til Dag­bla­det vi a sin ad­vo­kat Hei­di Var­mann.

NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.