FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22 år

Ni­na Ma­rie Isak­sen, Vennesla. Gra­tu­le­rer med 22-års­da­gen den 17. juli. Hå­per du får en fin dag. Vel­dig glad i deg. Hil­sen mam­ma!

11 år

Alex­an­der Wiksaas Da­kaj, Kris­tian­sand. Hu­mør­spre­de­ren og go'gut­ten vår Alex­an­der fyl­ler 11 år. Vi er su­per­stol­te og glad i deg. Klem fra mam­ma, pap­pa, Eli­za og co.

10 år

Bo­dil Born­øy Jen­sen, Mar­nar­dal. Hur­ra for Bo­dil som fyl­ler 10 år den 17. juli. Du er ei flott jen­te, og vi er glad i deg. Ha en fin fei­ring. Mas­se hil­se­ner fra mor­mor og mor­far på Skjer­nøya.

7 år

Li­ve Lorent­ze Bæck Hen­nig, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra!! Vår liv­li­ge Li­ve blir 7 år 17. juli 2017 - det er sti­lig det! Vi bare dig­ger deg og gle­der oss mas­se til fes­ten. Man­ge gode burs­dags­klem­mer fra Mik­kel, Mats, mam­ma, pap­pa, Fe­lix og Trym.

6 år

Lea Ris­vand Øs­ter­vold, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 6 år man­dag den 17. juli. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

3 år

Jens Al­bert Wiik, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 3 år man­dag den 17. juli. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.