QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Un­der hvil­ken syk­doms­epi­de­mi skal Joste­dals­rypa ha vært den enes­te over­le­ven­de i Joste­da­len?

2. Hvil­ket stjerne­tegn til­hø­rer du hvis du er født

5. april?

3. Hvor kom­mer mote­ska­pe­ren Ken­zo fra?

4. Hva slags del av plan­ten er egent­lig grønn­sa­ken ar­tis­kokk?

5. Hva he­ter vår­bloms­ten Anemó­ne ne­moró­sa på norsk?

6. Hvem star­tet kar­rie­ren med å vin­ne Tv-se­ri­en ”Drømme­rol­len” på NRK, og fikk spil­le ho­ved­rol­len i ”Sin­gin’ in the Rain” på Oslo Nye Tea­ter?

7. Hvem ga ut ”Back in Black” i 1980, som er et av ver­dens mest solg­te al­bum?

8. Hva kal­les un­der­grunns­ba­nen i Kø­ben­havn?

9. Hva het Ho Chi Minh-byen tid­li­ge­re?

10. Hvil­ken fisk lig­ger på egg rundt jule­ti­der?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.