KAMPFAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: NICOLAI GAUSTAD OLSEN nicolai.olsen@fvn.no

Vind­bjart–nar­do 7–0 (5–0) Fot­ball, 2. di­vi­sjon menn avd. 2

403 til­skue­re.

● 1–0: Nicolai Aas (8), 2–0: Øyvind Gaus­dal (15), 3–0: Mat­hias Enge­bret­sen (31), 4–0: Kim Kvaa­len (36), 5–0: Gaus­dal (42), 6–0: Pre­ben Skeie (72), 7–0: Skeie (89).

● Iman Ma­fi, Vind­bjart, Mar­tin Lun­den, Nar­do.

● Da­ni­el Hi­graff, Brodd FK Stav­an­ger.

● Nicolai Larsen Berg – Iman Ma­fi, Da­ni­el Jo­han­sen, Adam Py­tel (Christian Folle­rås fra 65), Je­sper Min­ge Jan­sen (Isak Rein­hard­sen fra 86) – Pre­ben Skeie, Kim Kvaa­len, Mat­hias Enge­bret­sen – Nicolai Aas (Kawsu Ja­bai fra 77), Øyvind Gaus­dal, Vic­tor Vind­fjell.

Moseid­moen gress,

Mål: Gult kort: Dom­mer: Vind­bjart (4–3–3):

som tar oss når vi spil­ler på den­ne må­ten som vi gjor­de i dag. Nå hand­ler det om å gjen­ska­pe dis­se pre­sta­sjo­ne­ne, for vi vet at vi kan, sier Skeie.

– Det blir bare ik­ke bed­re enn det­te. 7–0 lar seg høre – uan­sett hvil­ket nivå det er på, og det­te skal vi byg­ge vi­de­re på, sier Folle­rås.

GAUS­DAL-MÅL NUM­MER 200

Øyvind Gaus­dal sco­ret for to år si­den sitt 151. mål for Vind­bjart, som gjor­de ham til den mest­sco­ren­de i klub­bens his­to­rie – en re­kord han selv har økt jevnt og trutt si­den. Lør­dag no­ter­te han seg for nok en mile­pæl da han sco­ret mål num­mer 200 og 201 i Vind­bjart-trøya.

– Jeg er en spiss som er av­hen­gig av gode lag­ka­me­ra­ter, noe jeg har hatt man­ge av i mine ti se­son­ger i Vind­bjart. Så jeg må bare tak­ke og buk­ke for alle 200 mål­gi­ven­de, og sat­se på at det blir en gøy høst både for meg og la­get, sier flekke­fjæ­rin­gen.

– Det er bare å bøye seg i stø­vet for den man­nen. Så len­ge Gaus­dal spil­ler i den­ne klub­ben, kom­mer han til å bøt­te inn mål. Han er helt ma­gisk in­nen­for 16-me­te­ren, sier Folle­rås om stor­sco­re­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.