2300

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

al­ko­hol ble be­slag­lagt ved gren­sa til Sve­ri­ge i hel­ga. Tol­ler­ne gjor­de fire be­slag, hvor­av tre ved Svine­sund lør­dag. I to semi­trai­le­re fra Lat­via og Li­tau­en fant tol­ler­ne til sam­men 540 liter øl og sto­re meng­der brenne­vin. Se­ne­re sam­me dag opp­da­get tol­ler­ne en polsk­re­gist­rert vare­bil som kjør­te over den gam­le brua over Svine­sund. Tol­ler­ne av­dek­ket 103 liter brenne­vin og 1198 liter øl i vare­bi­len, skri­ver Toll­ve­se­net. Søn­dag kveld gjor­de tol­ler­ne et stør­re be­slag av vin, sprit og si­ga­ret­ter i SørTrøn­de­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.