Stats­an­sat­te får styr­ket yt­rings­fri­het

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Re­gje­rin­gen end­rer de etis­ke ret­nings­lin­je­ne for stats­an­sat­te og sør­ger blant an­net for å styr­ke of­fent­lig an­sat­tes yt­rings­fri­het. – Det er vik­tig å iva­re­ta åpen­het og til­lit i sta­ten. Der­for har vi gjort to vik­ti­ge end­rin­ger i de etis­ke ret­nings­lin­je­ne for stats­an­sat­te, sier kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan To­re San­ner (H). Re­vi­de­rin­ge­ne gjel­der stats­an­sat­tes yt­rings­fri­het og ei­er­skap til og hand­ling med verdi­pa­pi­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.