Ole Brumm sen­su­rert i Ki­na

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Den els­ke­li­ge, men men­talt enk­le bjør­nen Ole Brumm er blitt of­fer for ki­ne­sis­ke sen­sur­myn­dig­he­ter.

Ko­se­dy­ret Win­nie the Pooh inn­røm­mer at han ikke har ver­dens størs­te hjer­ne, og nå har nett­sen­su­ren kom­met til at kob­lin­gen mel­lom Pooh og XI er for frekk.

Sam­men­lig­nin­gen mel­lom de to duk­ket opp i 2013, da fle­re ki­ne­sis­ke nett­ste­der brak­te bil­der av Brum og hans slan­ke venn Ti­ger­gutt, satt opp mot den trin­ne Xi og den slan­ke Ba­rack Oba­ma.

I 2014 ble det lagt ut bil­der av Xi og den ja­pans­ke stats­mi­nis­ter Shin­zo Abe, kob­let til en ani­mert ver­sjon der Brumm tryk­ker ho­ven til Tus­si. Året etter ble Brumm og Xi mon­tert sam­men i et bil­de der de to står i en leke­bil og lik­som hil­ser fol­ket.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.