Gran­de av­ly­ser fe­rien

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Venst­re-leder Tri­ne Skei Gran­de drop­per fe­rien og leg­ger ut på bil­tur i håp om å ber­ge par­ti­et over sperre­gren­sa.

Gran­de la ut på tur man­dag og skal be­sø­ke Aren­dal, Stav­an­ger, Ber­gen og Før­de i lø­pet av uka. En smak av norsk fes­ti­val­som­mer får hun på Mala­koff i Nord­fjord- eid fre­dag, men det er stemme­san­king som er må­let for rund­rei­sen sør og vest i Som­mer-nor­ge.

– Vi må gjø­re oss bre­de­re og vise fram mer enn miljø­po­li­tikk. Der­for rei­ser jeg rundt for å be­sø­ke små­be­drif­ter, sier Gran­de.

På spørs­mål om hvor be­kym­ret hun er for Venst­re ved val­get, sva­rer hun:

– Jeg sit­ter i bi­len, kjø­rer lan­det rundt og har av­lyst fe­rien. Vi skal være over­alt, lo­ver hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.