Lande­veis­rø­ve­re slo til mot norsk par i Dan­mark

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Et norsk ek­te­par på fe­rie i Dan­mark ble ra­net på en raste­plass i Søn­der­jyl­land tid­lig man­dag mor­gen.

Gjer­nings­men­ne­ne fikk med seg ek­te­pa­rets mo­bil­te­le­fo­ner, og mu­li­gens an­net av ver­di etter å ha tvun­get seg inn i tel­tet til ek­te­pa­ret.

Ek­te­pa­ret sier de for­søk­te å stan­se ra­ner­ne.

– De skal ha for­søkt å kjø­re på ek­te­pa­ret, og kom seg der­med unna, sier ope­ra­sjons­le­der Mads Le­er­vad ved po­li­ti­et i Syd- og Søn­der­jyl­land.

De to gjer­nings­men­ne­ne stakk fra ste­det i to sølv­far­ge­de bi­ler, en Sko­da og en Saab med li­tau­is­ke num­mer­skilt.

Ra­net skjed­de 20 kilo­me­ter fra den tys­ke gren­sen. Grense­po­li­ti­et er in­for­mert om ra­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.