Er

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no TEKST: mar­grethe.saga@fvn.no

7: Skjer­nøyvei­en 302, Man­dal, er solgt for 12.000.000 kro­ner fra Kjell Be­rent­sen og To­rill Mal­de Be­rent­sen til Ran­di Jun­ker og Joar Ni­ko­lai Jen­sen. Pris­an­tyd­ning var 11 mil­lio­ner kro­ner.

8: Ris­øya 14, Søgne, er solgt for 11.000.000 kro­ner fra Dag Kjelle­voll til Grethe Ve­en og Stei­nar Birke­land. Pris­an­tyd­ning var 10,9 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.