Punkt

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

● Er en år­lig, al­ter­na­tiv mu­sikk­fes­ti­val som har kon­ser­ter og li­vere­mik­ser som grunn­mur.

● I år fore­går pro­gram­met fra 31. au­gust til 2. sep­tem­ber.

● Årets run­de er den 13. i his­to­ri­en si­den Jan Bang og Erik Ho­noré etab­ler­te fes­ti­va­len i i 2005.

● I år er Kick sce­ne ho­ved­ba­sen. Pro­gram­pos­ter vil også fore­gå på Kris­tian­sand kunst­hall, Vakt­bua og på UIA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.