FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

80 år

Åse Marie Svend­sen, Søgne. Vi gra­tu­le­rer vår flot­te mor, beste­mor, olde­mor og gode venn­in­ne med da­gen. Stor klem fra oss alle.

70 år

Ove Bakk­land, Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra!!! Vi vil gra­tu­le­re Ove Bakk­land som er ver­dens bes­te pap­pa, mor­far og olde­far med 70-års­da­gen i dag, 18. juli. Vi er vel­dig glad i deg. Stor burs­dags­klem fra fa­mi­li­en.

12 år

Tho­mas Høi­seth Han­naas, Lil­le­sand. Vi gra­tu­le­rer Tho­mas så mye med 12-års­da­gen den 18. juli. Håper du får en kjempe­fin dag. Hil­sen mam­ma, pap­pa, Hed­vig og Po­tus.

6 år

Leah Ma­ri­ell Tor­jus­sen-ug­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Leah Ma­ri­ell som fyl­ler 6 år i dag, tirs­dag 18. juli. Håper du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Bispe­gra.

4 år

Me­lina Tør­res­sen Klau­sen, Kris­tian­sand. Vi gra­tu­le­rer tul­la vår med 4-års­da­gen 18. juli. Vi er så glad i deg. Man­ge klem­mer fra lille­bror Ben­ja­min, beste­for­eld­re, mam­ma og pap­pa.

3 år

Ana Se­lina Gun­der­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår ny­de­li­ge prin­ses­se som fyl­ler 3 år. Du har et hjer­te av gull,et smil som var­mer og en lat­ter som får en­hver til å le. Vi els­ker deg lil­le venn!klem mam­ma,pap­pa, Ari­an, Elias & Hed­da

1 år

Phil­lip Tjo­land, Song­da­len. Hipp hur­ra for stor­sjar­mø­ren vår Phil­lip Tjo­land som fyl­te 1 år 15. juli. Vi er utro­lig glad i deg! Burs­dags­klem­mer fra store­bror Wil­liam, mam­ma og pap­pa.

1 år

Le­an­der Er­fjord Hjelme­land , Ev­je og Horn­nes. Gra­tu­le­rer med ett­års­da­gen til vår lil­le sol­strå­le og lu­ring, Le­an­der, som had­de burs­dag 12. juli! Vi er så vel­dig glad i deg! Stor klem fra Aur­ora, mam­ma, pap­pa og Mis­sy!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.