10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

18. JULI 2007

●● Toll­ve­se­net i Kris­tian­sand har så langt i år be­slag­lagt be­ty­de­lig mer øl, vin, kjøtt og si­ga­ret­ter enn på sam­me tid i fjor. I går ble be­slags­sta­ti­stik­ken til toll­ve­se­net for førs­te halv­år 2007 of­fent­lig­gjo gjort. Den vi­ser at Ola og Kari nord­mann er mer vil­li­ge enn før til å spa­re noen kro­ner ved å hand­le bil­lig i ut­lan­det langt ut over lov­lig kvo­te. – Tal­len nes tale er kla­re. Det jeg kan si er at vi m mer­ker at folk smug­ler langt mer si­ga­ret ret­ter enn før. Det kan kom­me av at det er v vold­somt mye bil­li­ge­re med si­ga­ret­ter på ko kon­ti­nen­tet. El­lers mer­ker vi en ned­gang i smug­ling av brenne­vin, sier di­rek­tør i Toll­re Toll­re­gion Sør-nor­ge, Thor­leif An­dre­as­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.