50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

18. JULI 1967

●● Ly­den av skar­pe skudd brøt natte­still­he­ten i de av­sper­re­de slum­strø­ke­ne i Pla­in­field i New Jer­sey, mens det på­gikk un­der­hand­lin­ger mel­lom by­ens of­fi­si­el­le re­pre­sen­tan­ter og ut­sen­din­ger fra den far­ge­de be­folk­nin­gen i byen. Det er fjer­de dag på rad at by­eny her­jes av rase­uro­lig­he­ter. An­tal­let døds­ofre­fre i byen New­ark i New Jer­sey steg i går til 23. En po­liti­mann ble skutt, ban­ket opp og tram­pet i hjel. Po­liti­man­nen ble an­gre­pet av en far­get mobb etter at t en li­ten ne­ger­gutt ble skutt un­der hittil il ukjen­te om­sten­dig­he­ter. Po­liti­for­sterk­ni­nin­ger fra om­kring­lig­gen­de byer er inn­kalt lt til eks­tra­tje­nes­te i Pla­in­field. Om­kring 30 pro­sent av de 50 000 inn­byg­ger­ne der er far­ge­de.rge­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.