– Vi ga det vi had­de

Faedrelandsvennen - - SPORT - RUNE STENSLAND

Ha­keem Te­land (19) fra Kris­tian­sand og mak­ker Lars Lars Mag­ne Ullvang fra­tys­vær end­te på en sterk sju­ende­plass i Afi­na­len i pad­le-em på K-2 500 m.

– Vi må si oss vel­dig godt for­nøy­de med det­te. Vi ga det vi had­de i fi­na­len, sier Te­land etter hel­gas inn­sats i Plov­div i Bulgaria.

Han var den yngs­te del­ta­ke­ren i fi­na­len, og mak­ker Ullvang (22) var også blant de yng­re som stil­te til start på K-2 500 me­ter. Ti­den til den nor- ske bå­ten ble 1.30,276 mi­nut­ter.

Den un­gars­ke vin­ner­bå­ten, som var 3,28 se­kun­der ras­ke­re enn den nors­ke, be­sto av Ben­ce Na­das og Sandor Tot­ka. Søl­vet gikk til ser­ber­ne Da­ejan Pajic og Er­vin Hol­pert, mens ukrai­ner­ne Ivan Se­mykin og Igor Tru­nov tok bron­sen.

Ullvang og Te­land var 2,272 se­kun­der unna pal­len.

– Ni­vå­et er vel­dig høyt, men det­te var en vel­dig fin er­fa­ring for oss å ta med vi­de­re, sier Te­land.

Høyst tro­lig skal han i ak­sjon også i se­nior-vm i Tsjek­kia om en må­neds tid.

FOTO: BALINT VEKASSY

Her er Ha­keem Te­land (bak) og mak­ker Lars Mag­ne Ullvang i ak­sjon i ver­dens­cu­pen tid­li­ge­re i som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.