109

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

ER

den nye plas­se­rin­gen på ver­dens­ran­kin­gen for det nors­ke ten­nis­ta­len­tet Cas­per Ruud (18). Det er to plas­ser opp fra for­ri­ge ran­ge­ring på Atp-ran­kin­gen. 108. plass er hans så langt bes­te plas­se­ring, men Ruud drøm­mer om å ta seg inn blant de 100 bes­te i ver­den. Han går løs på en ny chal­len­ger­tur­ne­ring den­ne uken. Man­dag skal han i ak­sjon mot ru­me­ne­ren Vic­tor Vlad Cornea i pols­ke Poz­nan. Bri­ten An­dy Mur­ray er fort­satt herre­ten­ni­sens ver­dens­ener.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.