Ver­dens størs­te atom­ubåt sei­ler langs kys­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Den gi­gan­tis­ke atom­ubå­ten Dmi­trij Donskoj og det atom­drev­ne slag­krys­se­ren Pjotr Ve­li­ky seil­te tirs­dag sør­over langs norske­kys­ten på sin ferd mot Øs­ter­sjø­en.

Atom­ubå­ten og slag­krys­se­ren er de størs­te atom­drev­ne far­tøy­ene i den rus­sis­ke ma­ri­nen. De for­lot Se­ve­ro­morsk man­dag og skal bru­ke et par da­ger på fer­den langs norske­kys­ten, før de sei­ler inn i Øs­ter­sjø­en, skri­ver The Inde­pen­dent Ba­rents Ob­ser­ver.

Det­te er førs­te gang den gi­gan­tis­ke Typ­hon-klasse­ubå­ten sei­ler inn i Øs­ter­sjø­en. Ubå­ten er en av seks som ble byg­get i den­ne klas­sen og ble opp­rin­ne­lig kon­stru­ert som en grunn­pi­lar i Sov­jet­unio­nens atom­av­skrek­king. Ubå­te­ne kun­ne frak­te 200 atom­strids­ho­der, kla­re til å sva­re på et­hvert ame­ri­kansk an­grep.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.