Mann sik­tet for drap på kjæ­res­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● En mann er sik­tet for drap på kjæ­res­ten sin et­ter at hun ble fun­net død i ei hyt­te på Sør­bøl­fjel­let i Flå kom­mu­ne i Hal­ling­dal.

Po­li­ti­et tror dra­pet har skjedd tirs­dag mor­gen. Iføl­ge VG og NRK hav­net man­nen i en tra­fikk­ulyk­ke rundt klok­ken 8.30. Da po­li­ti­et an­kom ste­det for­tal­te han til po­liti­pa­trul­jen at han had­de drept kjæ­res­ten sin. Da po­li­ti­et ryk­ket ut til ste­det, fant de en kvin­ne død i hyt­ta.

– De to er hytte­tu­ris­ter, og er ikke til­hø­ren­de i om­rå­det. De er født på 90-tal­let, sier po­liti­ad­vo­kat Per Tho­mas Om­holt i Sør-øst po­liti­dis­trikt.

Sik­te­de og av­døde er beg­ge nors­ke stats­bor­ge­re. Kri­pos er kob­let på sa­ken, og skal bi­dra lo­ka­le krim­tek­ni­ke­re med tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser på åste­det.

– Vi ran­sa­ker også sik­te­des bo­lig, og un­der­sø­ker elek­tro­nis­ke spor, blant an­net et­ter mo­bil­bruk og bom­pas­se­rin­ger, sier Om­holt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.