Dan­mark skjer­per lov­gi­ving mot tig­ging

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Dan­mark har skjer­pet lo­ven mot tig­ging og en ru­mensk tig­ger er som den førs­te dømt til 14 da­gers feng­sel. Den ru­mens­ke man­nen ble på­gre­pet 11. juli og fikk be­skjed om å møte opp i København By­rett en uke se­ne­re. Han møt­te ikke opp, men sa­ken ble li­ke­vel gjen­nom­ført. Dom­men ly­der på 14 da­gers ube­tin­get feng­sel og er de førs­te som er av­sagt et­ter at den skjer­pe­de lo­ven mot tig­ging tråd­te i kraft 21. juni i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.