Usa-sank­sjo­ner og ge­ne­ral­streik tru­er

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Pre­si­dent Do­nald Trump tru­er med å straf­fe Ve­ne­zu­e­las venstre­ori­en­ter­te pre­si­dent med øko­no­mis­ke til­tak, mens op­po­si­sjo­nen vars­ler «en sis­te of­fen­siv».

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Ve­ne­zu­e­las pre­si­dent Ni­colás Ma­duro be­skyl­des for å vil­le inn­føre et auto­ri­tært sty­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.